Monthly Archives: Marzec 2013

Parametry hostingów

Hostingi mają bardzo dużo parametrów. Postaram się je wam przedstawić pokrótce. Jednym z najważniejszych parametrów jest pojemność naszego hostingu. Jest on określana zazwyczaj w megabajtach lub gigabajtach. Odzwierciedla ona ile danych możemy umieścić na serwerze. Wartość ta jest bardzo zróżnicowana, począwszy od kilkudziesięciu megabajtów do nawet kilkuset gigabajtów. Wartość ta ciągle rośnie. Drugim i równie ważnym, a często nawet ważniejszym parametrem jest transfer. Jest on określany również w megabajtach lub gigabajtach i przyjmuje podobne wartości. Określa on, ile danych może zostać pobranych oraz wysłanych z naszego konta hostingowego. Jeśli daną wartość przekroczymy nasze konto zostanie zablokowane. Wartość ta jest określana zazwyczaj miesięcznie, dlatego w raz z nowym miesiącem konto zostanie odblokowane. Możemy również dokupić transfer, jeśli firma oferuje takie rozwiązanie, a większość oferuje. Jeśli wykorzystamy cały transfer na stronie pojawi się odpowiednia informacja, która nas o tym powiadomi. Pjemność otaz transfer są głównymi parametrami, jakimi kierujemy się dobierając pakiet hostingowy. Musimy dobrze oszacować, jakie potrzeby będzie miała nasza witryna lub inne dane.

Internetowy osioł to już nie obelga

Pierwszą aplikacją w tej sieci (określanej również mianem „edk2”) był program eDonkey2000.autorstwa firmy MetaMachine. We wrześniu 2006 roku z obawy przed procesami o łamanie praw autorskich firma zaprzestała dystrybucji i rozwoju projektu Donkey2000. Miał to być koniec tej sieci, jak jest naprawdę? Sieć przetrwała dzięki aplikacjom takim jak eMule, xMule, aMule, czy też MLDonkey. Dziś ma całą rzeszę „wyznawców” i użytkowników. Sieć opiera się na serwerach – to one pobierają, przetrzymują, przekazują i wysyłają listy udostępnionych przez użytkowników plików. Każdy użytkownik może podłączyć się jednocześnie jedynie do jednego serwera, jednakże dzięki komunikacji między nimi może przeszukiwać zasoby całej sieci. Wielu jako wadę uznaje system kolejkowania. Pobieranie plików nie rozpoczyna się zaraz po nawiązaniu połączenia z innym użytkownikiem. Niestety trzeba odczekać swoje, a nasza pozycja w kolejce zależy m.in. od ratio (stosunku danych pobranych do wysłanych, który by utrzymać sieć „przy życiu” powinien utrzymywać się na poziomie minimum 110%). Jednakże mimo swoich wad, sieć ta zdobywa coraz to nowych fanów, choćby ze względu na sporą bazę plików. W tej sieci znajdziemy wiele „perełek”, których nie uświadczymy w innych sieciach Peer2Peer. Autor: slightyboy

Bazy danych w hostingach

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakimi powinniśmy się kierować dokonując wyboru naszego hostingu są bazy danych. Na obecną chwile jednak większość firm oferuje takie rozwiązanie techniczne gromadzenia danych tabelarycznych. Bazy danych umożliwiają nam łatwe oraz szybkie zarządzanie danymi. Obecnie większość skryptów, czyli aplikacji internetowych korzysta z takiego właśnie rozwiązania. Standardem jeśli chodzi o bazy danych jest relatywna baza danych MySQL. Jest to najpopularniejsze oraz najczęściej stosowane rozwiązanie, jakie w pełni nam wystarczy. Z bazami danych wiążą się również dwa parametry. Pierwszy z nich to pojemność bazy danych i jest ona zazwyczaj częścią całej pojemności naszego hostingu. Drugim, bardzo ważnym parametrem jest ilość baz danych, jakie możemy utworzyć. Ograniczenie to jest bardzo nie wygodne, ponieważ często w ramach jednego hostingu możemy potrzebować kilku lub nawet kilkunastu baz. Dzięki panelu administracyjnemu możemy w prosty sposób tworzyć same bazy, nadawać im prawa oraz użytkowników. Natomiast dzięki phpMyAdmin możemy zarządzać wszystkimi bazami danych, jakie znajdują się na naszym serwerze. Jest to bardzo przydatne narzędzie.